Archi­tectuur

Kop

Wij creëren gebouwen en plekken waar mensen willen zijn. Goede architectuur geeft energie. Gebruikers herkennen zich in hun huisvesting, ze worden erdoor gestimuleerd en geïnspireerd. Ruimte die uitnodigt tot ontmoeting, versterkt de sociale cohesie en de functionele bruikbaarheid. Onze signatuur is helder en toekomstbestendig: we maken gebouwen die mooi en duurzaam zijn en ook op langere termijn waardevol in gebruik.

Integraal denken en werken

Goede gebouwen ontstaan vanuit integraal denken en werken. U profiteert maximaal van onze brede kennis en de effectieve kruisbestuiving tussen de ontwerp- en technische disciplines binnen ons bureau. Want hoe beter het ontwerp en de realisatie op elkaar zijn afgestemd, hoe meer resultaat er geboekt wordt aan kwaliteit, doorlooptijd en de totale kosten van het project.

Maatwerk

Architectuur is maatwerk. Bij iedere opdracht zijn de eisen en verwachtingen anders. Architectuur vormt daarbij het kwalitatieve instrument om complexe vraagstukken in de volle breedte te vertalen naar verrassende ontwerpen en geïntegreerde oplossingen. Dat vergt een grote dosis creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen.

“Instru­ment om complexe vraag­stukken op te lossen.”

Haalbaarheids­studies

Een succesvol project begint met een goede voorbereiding. Een haalbaarheidsstudie geeft snel en duidelijk inzicht in de kansen en risico’s van een mogelijke (her)ontwikkeling van uw vastgoed.

Op basis van vooraf met u besproken uitgangspunten voeren wij een brede analyse uit ten aanzien van omgeving, bestemmingsplan, gebouw, techniek, duurzaamheid en kosten. De haalbaarheidsstudie omvat meerdere varianten en oplossingsrichtingen, een stedenbouwkundig advies, een ruimtelijk programmatisch structuurmodel, 3D visualisaties en een investeringsraming.

Het resultaat is een helder en inzichtelijk document waarmee een go / no-go besluit kan worden genomen voor het vervolgtraject.

Resultaat

Wij zijn nieuwsgierig. Oprecht geïnteresseerd. En zetten alles-op-alles voor de realisatie van onze ambitie: op maat gesneden gebouwen en publieksomgevingen maken die perfect aansluiten bij de wensen en behoeften van eigenaar, gebruiker en consument. Verrassend, technisch uitgewerkt tot in de puntjes, binnen budget en boven verwachting.