magnify

bim

Katalysator voor een beter ontwerp- en bouwproces

Traanberg Partners investeert actief in de ontwikkeling van kennis en nieuwe diensten, waaronder het Bouw Informatie Model (BIM).

“BIM is “virtueel bouwen”, een katalysator voor een slimmer, integraal en consistent ontwerp- en bouwproces.

In het BIM wordt het ontwerp van een gebouw eenduidig vastgelegd in digitale documenten. De betrokken ontwerpende partijen werken integraal samen aan één 3D model van het gebouw en kunnen hieraan informatie toevoegen of onttrekken. Afstemmingsproblemen en onvolkomenheden worden direct gesignaleerd, waardoor correctie al in een vroeg stadium kan plaatsvinden.

 

Optimaal inzicht en communicatie

De BIM werkmethodiek geeft opdrachtgever en projectpartners optimaal inzicht in alle aspecten van de bouw. Alle relevante gegevens van onder andere de architect, de constructeur en de installateur worden in het 3D model verwerkt. Deze werkwijze leidt tot meer inzicht, een soepeler manier van communiceren en een kwalitatief beter ontwerp- en bouwproces. Beslissingen kunnen sneller genomen worden, er ontstaan betere ontwerpoplossingen en faalkosten worden gereduceerd.

Traanberg Partners werkt met de BIM-software ‘Autodesk Revit’. Dit is een programma dat veel partijen in de bouw al gebruiken, waardoor optimale uitwisseling en samenwerking ontstaat. Het is mogelijk om extra gegevens aan het tekenmodel te koppelen, zoals kostencalculaties, hoeveelhedenstaten, planningen en materiaalgegevens. Alle informatie die in het model is opgeslagen kan na de bouw worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

 

BIM manager

Indien meerdere partijen samenwerken aan hetzelfde project maar allen met andere software, is het aan te bevelen om het samenvoegen van de verschillende 3D modellen te laten verlopen middels een BIM manager.

De BIM manager controleert of de verschillende modellen voldoen aan de afgesproken minimale eisen. In een BIM server worden de modellen vertaald naar zogenaamde IFC data en samengevoegd. Het model wat zo ontstaat kan door iedereen worden bekeken en specifieke informatie kan hieraan door de projectpartners worden onttrokken of bekeken.

Traanberg Partners kan voor haar opdrachtgevers optreden als BIM manager om het BIM-model en alle informatie die daaraan gekoppeld is te managen en te beheren.

Traanberg Partners is aangesloten bij de RevitGG groep.