BIM

Traanberg investeert actief in de ontwikkeling van kennis en nieuwe diensten, waaronder het Bouw Informatie Model (BIM). “BIM is “virtueel bouwen”, een katalysator voor een slimmer, integraal en consistent ontwerp- en bouwproces. Traanberg Partners is actief lid van de Revit GG groep.

Hogere kwaliteit en minder fouten

BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.

In het BIM wordt het ontwerp van een gebouw door alle betrokken ontwerpende partijen eenduidig vastgelegd in één 3D-model. Vanuit dit model worden alle doorsneden, plattegronden en gevels gegenereerd. Door deze driedimensionale koppeling is de kans op fouten aanzienlijk kleiner dan bij de traditionele tweedimensionale methode. Onvolkomenheden worden direct gesignaleerd, waardoor correctie al in een vroeg stadium kan plaatsvinden.

“Met BIM ontstaan betere ontwerp­oplos­singen en worden faal­kosten geredu­ceerd.”

Optimaal inzicht en communicatie

De BIM werkmethodiek geeft opdrachtgever en projectpartners optimaal inzicht in alle aspecten van de bouw. Alle relevante gegevens van onder andere de architect, de constructeur en de installateur worden in het 3D model verwerkt. Deze werkwijze leidt tot meer inzicht, een soepeler manier van communiceren en een kwalitatief beter ontwerp- en bouwproces. Beslissingen kunnen sneller genomen worden, er ontstaan betere ontwerpoplossingen en faalkosten worden gereduceerd.

Autodesk revit

Traanberg Partners werkt met de BIM-software ‘Autodesk Revit’. Dit is een programma dat veel partijen in de bouw al gebruiken, waardoor optimale uitwisseling en samenwerking ontstaat. Het is mogelijk om extra gegevens aan het tekenmodel te koppelen, zoals functies, materialen, bezonning, en afwerkingen maar ook kostencalculaties, hoeveelhedenstaten en planningen. Hiermee kunnen interactieve overzichten en meetstaten gegenereerd worden. Alle informatie die in het model is opgeslagen kan na de bouw worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

“Spin-in-het-web in het gehele proces.”

BIM-management en clash-control

Traanberg Partners kan voor haar opdrachtgevers optreden als onafhankelijk BIM-manager om het BIM-model en alle informatie die daaraan gekoppeld is te managen en te beheren. Wij fungeren daarbij als spin-in-het-web in het gehele ontwerp- en engineeringsproces.

Voor uitwisseling met adviseurs stelt onze BIM-manager een protocol op. Wij voeren de controles uit waarbij wij de modellen van meerdere adviseurs samenvoegen om conflicten inzichtelijk te maken (clash-control). Hiermee lossen wij potentiële problemen al vóór het bouwen op.

De BIM-manager controleert of de verschillende modellen voldoen aan de afgesproken minimale eisen. In een BIM-server worden de modellen vertaald naar zogenaamde IFC-data en samengevoegd. Het model wat zo ontstaat kan door iedereen worden bekeken en specifieke informatie kan hieraan door de projectpartners worden onttrokken. Iedere partner blijft verantwoordelijk voor zijn eigen model en het gezamenlijke model is opgebouwd uit de afzonderlijke modellen van alle betrokken adviseurs.