magnify

architectuur

Instrument om complexe vraagstukken op te lossen

Traanberg Partners ontwerpt inspirerende en functionele gebouwen waarbij bruikbaarheid en belevingswaarde voor de eindgebruiker voorop staan.
Wij geloven in integrale en duurzame ontwerpoplossingen. De kracht van architectuur zit in de mate waarin zij antwoord geeft op de werkelijke behoeften van de eindgebruiker.
Architectuur en bouwmanagement gaan bij ons hand-in-hand. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij in de initiatieffase doordachte vastgoedconcepten waarbij  haalbaarheid, maakbaarheid en financierbaarheid voorop staan.
Deze concepten worden vervolgens door onze architecten uitgewerkt tot een uitgekiend ontwerp wat in alle opzichten voldoet aan de wensen en eisen van de eindgebruiker.
Het gebruik van de meest moderne ondersteunende technieken zoals BIM  (Bouw Informatie Model of geïntegreerd 3D-ontwerpen) draagt hieraan bij en zorgt voor een inzichtelijk en efficiënt proces.

Initiatieffase

 • Studies naar inpasbaarheid van nieuwbouw en bestaande bouw
 • Visualisatie van wensen en eisen, ook in variant-oplossingen
 • Programma’s van Eisen (PvE) opstellen en beoordelen
 • Globale toetsing aan regelgeving 

Ontwerpfases

 • PvE omzetten in ruimtelijk ontwerp
 • Uitwerken ontwerp met bouwtechnische onderdelen
 • Toetsing aan regelgeving
 • Bijstellen met nieuwe randvoorwaarden (budget, planning, regelgeving, wensen)
 • Visualiseren ontwerp in 2D en 3D
 • Uitwerken tot vergunning- en besteksniveau tbv uitvoering
 • Beoordelen alternatieve oplossingen

Uitvoeringsfase

 • Advisering in aanbesteding en prijsvorming
 • Esthetische begeleiding in de uitvoering
 • Beoordeling en advisering alternatieve oplossingen
 • Nazorg, inventarisatie ervaringen opdrachtgever en eindgebruiker