magnify

bouwkundig bestek

Het voornaamste juridische document (contractstuk) in de bouw is het bestek, waarin de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen tijdens en na de realisatie voor een bouwproject wordt geregeld.

Een bouwkundig bestek omvat de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Om heldere en eenduidige bestekken te schrijven is het van cruciaal belang dat er wordt ingespeeld op veranderingen in de markt (wetswijzigingen) en dat de algemene kennis over de bouw continue op peil blijft. Hierdoor worden tijdrovende discussies en conflicten tijdens het bouwproces voorkomen.

Traanberg Partners heeft ruime ervaring in het schrijven van bouwkundige bestekken. De bestekken worden opgesteld conform de STABU-systematiek. Hierdoor is een volledige integratie van UAV2012, NEN normeringen, BRL’s en kwaliteitseisen volgens de Stabu Standaard gegarandeerd.

Traanberg Partners is lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). Onze bestekken voldoen aan de richtlijnen van het BNB-keurmerk.

  • Bestekschrijven in eigen beheer (STABU licentienummer 97.02.01B)
  • Technische omschrijvingen
  • Proces-verbaal van aanwijzig
  • Nota van inlichtingen / wijzigingen

 

bnb-logo-02.ai       207Stabu_logo