magnify

bouwmanagement

Traanberg Partners regelt de ontwikkeling en uitvoering van bouwwerken. Wij organiseren, coördineren, begroten, contracteren en controleren de activiteiten die nodig zijn voor de totstandkoming van een project.

Door onze integrale manier van werken kunnen wij vanaf de initiatieffase met de opdrachtgever en de projectpartners meedenken en adviseren over programma van eisen, planning, kosten, techniek, regelgeving en uitvoering van het bouwplan wat de kans op een succesvol project vergroot.

Ruime kennis en ervaring

Onze bouwmanagers hebben uitgebreide technische kennis en jarenlange ervaring met het aansturen van bouwprocessen vanaf projectadvisering tot en met directievoering.

Risicodragend bouwmanagement

why[1]Als u liever één eindeverantwoordelijke en één aanspreekpunt in het bouwproces wilt, bieden wij u graag risicodragend bouwmanagement aan. Wij contracteren de benodigde ontwerpende en adviserende partijen en sturen samen met de opdrachtgever op communicatie, informatie, planning, financiën, duurzaamheid en exploitatie. Met deze samenwerkingsvorm kunnen wij de zekerheid bieden dat het eindresultaat voldoet aan de vooraf gestelde (financiële) kaders.

 

De voordelen voor de opdrachtgever:

 • één contractpartij in de ontwerp- en voorbereidende fasen. Dus één aanspreekpunt en eindverantwoordelijke
 • geen meerwerk van de één, als gevolg van fouten van de andere partij. Of meerwerken als gevolg van hiaten in contracten of van afstemmingsfouten tussen adviseurs
 • in elke fase leggen wij continu volledige verantwoording aan de opdrachtgever af. Zo kan er desgewenst tijdig worden bijgestuurd.

 

Diensten

Ook op diverse deelgebieden kunnen wij onze opdrachtgevers  van dienst zijn.

Projectadvisering initiatieffase

 • Huisvestings- en locatieonderzoek, technische Due-Diligence
 • Bouwkundige inspecties en technische beoordeling van vastgoed
 • Digitale inmetingen (NEN2580-certificaten)
 • Programma’s van Eisen opstellen en beoordelen

Bouwprojectmanagement12-Sporthal impressies (CEPEZED)8

 • Organiseren van het bouwproject
 • Risicodragend bouwmanagement
 • Aanbestedingen
 • Contractering en coördineren van alle benodigde partijen
 • Tekeningen- en documentenbeheer 

Bouwkostenmanagement

 • Financiële begeleiding: investeringsramingen, begrotingen (NEN2699)
 • Meerjaren onderhoudsplanningen (‘MOP’)
 • Financiële haalbaarheidsonderzoeken

Bouwtechnische advisering1 entree 4 (website)

 • Verkennend bodemonderzoek, asbestinventarisatie
 • Omgevingsvergunningen, brandveilig gebruik en activiteitenbesluit
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Bouwplantoetsen
 • Berekeningen (daglicht, ventilatie, EPN, doorstroom-/opvangcapaciteit, milieuprestatie)
 • Bestekken STABU
 • Ontruimingsplannen (NEN1414, NEN3011, NEN8112)

Directievoering en bouwtoezicht

 • Directievoering en bouwtoezicht tijdens de bouw
 • Keuringen en opleveringen
 • Nazorgtrajecten