magnify

NEN2580 metingen

02 (website)Naast tekenwerk verrichten wij bouwkundige inmetingen en ruimte- en oppervlakteberekeningen conform de NEN2580. Desgewenst kunnen wij hiervoor een ‘NEN 2580 meetcertificaat’ leveren. Deze is verkrijgbaar in drie klassen. Een A-certificaat heeft de hoogste nauwkeurigheid op basis van inmetingen ter plaatse met geavanceerde, geijkte laser-apparatuur. Een B-certificaat is gemeten vanaf uitgewerkte tekeningen. Een C-certificaat is gemeten vanaf ontwerptekeningen.