magnify

duurzaamheid

Een ontwerpopgave komt vaak voort uit een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. Een goed antwoord geven op de werkelijke behoeften van de eindgebruiker kan echter niet zonder een bewustzijn over duurzaamheid. Doelmatigheid en duurzaamheid zijn dan ook logischerwijs sterk met elkaar verbonden en vormen een wezenlijk onderdeel van ons ontwerpproces.

Traanberg is duurzaamEen goede balans tussen investerings- en exploitatiekosten wordt op lange termijn mede bepaald door het voldoende tegemoet komen aan de gebruikerswensen. De focus ligt behalve op energiezuinigheid ook op zaken als comfort en gezondheid. Het aanpasbaar zijn van de huisvesting en het flexibel kunnen meegroeien met de ambities van de gebruiker maakt een ontwerp in aanleg potentieel duurzaam, de technische verfijning en doorontwikkeling maakt de ambitie ook meetbaar.

Erkende duurzaamheidlabels zijn een leidraad in de keuzes over materialisatie en afwerking. De analyse van de duurzaamheidambitie wordt echter al eerder gemaakt, zodat behalve een beoordeling van het resultaat ook al in de ontwerpfase een gekozen bepalingsmethodiek van duurzaamheid als ontwerptool kan worden gebruikt.

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het aanpassen, uitbreiden en herontwikkelen van vastgoed op zowel gebieds-, gebouw- als interieurniveau. Het is dan ook onze tweede natuur om na te denken over de invloedsfeer van de gebouwde omgeving en de activiteit van het bouwen zelf. De fase van uitvoering krijgt dan ook grote aandacht in de ontwerpfase.

Planning en fasering maar ook omgevingsfactoren kunnen een ontwerp positief beïnvloeden en zijn van grote betekenis voor het duurzaamheidsgehalte van het realisatieproces. Concrete zaken als milieubewust bouwplaatsbeheer, afvalstromen en aanwijsbare kwaliteit en herkomst van materialen zijn de besteksmatige waarborging dat het ambitieniveau dat aan het ontwerp ten grondslag ligt ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.