magnify

Herontwikkeling winkelcentrum de Greiden Heerenveen

 

Nieuw gezicht en uitbreiding

Voor het Winkelcentrum De Greiden is in opdracht van de VvE winkelcentrum “de Greiden” een verbouwing en uitbreidingsplan gemaakt. Het winkelcentrum is na een ingrijpende verbouwing inmiddels opgeleverd en volledig verhuurd.

Entreegevel oud - nieuw

 

Gedateerd maar vitaal winkelcentrum

Het wijkwinkelcentrum uit de begin jaren ’70 heeft al enkele kleinschalige verbouwingen en uitbreidingen ondergaan en is toe aan een integrale aanpak van entrees, gevels en passage interieur in samenhang met een herinrichting van het plein aan de voorzijde. Een kleine toevoeging van winkelruimtes van ca. 150m2 BVO met entrees aan het plein in combinatie met de renovatie van de hoofdentrees geeft het winkelcentrum een meer open en frisse uitstraling.

 

Facelift

Het winkelcentrum zal door de aanpak van entrees en een nieuwe winkelstrook aan het parkeerterrein, een duidelijker gezicht krijgen. Tegelijkertijd wordt met een hoogwaardige aanpak van de totale gevel het gebouw in ere herstelt als centrum van de wijk.

situatie bestaand  situatie nieuw

 

Deelplannen

Wijziging van winkelindeling en routing door de passage, uitbreiding van de winkels aan de voorzijde.
Renovatie van de hoofdentrees en gevels rondom.
Herinrichting van de openbare ruimte en parkeerterrein, met oog voor een verbeterde toegankelijkheid van het parkeerterrein en routing naar het winkelcentrum.

 

Ruimtelijkheid versterken

In de passage is de daglichttoetreding een grote kwaliteit. In de verbouwingsplannen is met name aandacht voor het versterken van de ruimtelijke beleving van de passage en het gebouw zal doormiddel van nieuwe lichtstraten, hoge entree puien en heldere routing door het gebouw een fris interieur krijgen in overeenstemming met het nieuwe uiterlijk.

Passage oud - nieuw 4

 

Plein voor winkelcentrum De Greiden

In samenhang met de plannen voor het gebouw wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte en in het bijzonder voor het parkeerterrein aan de voorzijde van het winkelcentrum. Een gedeeltelijke herindeling van winkelruimtes en passage, waarbij een entree aan de achterzijde komt te vervallen, betekent dat de twee hoofdentrees meer in het oog zullen springen en het centrum duidelijker aan het plein komt te liggen.

 

Scope van onze werkzaamheden: 

De reguliere ontwerp-, teken-, en advieswerkzaamheden van SO t/m DO en omgevingsvergunning (OV), de coördinatie van derden-adviseurs, het uitwerken tot formele bestekstukken inclusief STABU-bestekboek, coördinatie prijs- en contractvorming aannemers, architectonische begeleiding van de bouw.

Project
Nieuwbouw en revitalisatie
Omvang
5.200 m2 BVO
Locatie
Heerenveen   
Opdrachtgever
VvE de Greiden / AJ Investments
Ontwerp
2015
Realisatie
2016