magnify

Hoofdkantoor Optichains – Hans Anders Gorinchem

 

oem_voorzijde_totaal_def (website)Opdrachtgever O.E.M. (Optische Exploitatie Maatschappij) en toekomstig gebruiker OptiChains BV (o.a. Hans Anders, Het Huis Opticiens, van Boxtel hoorwinkels) wenste een ingetogen maar flexibel en modern geoutilleerd gebouw, waarbinnen de gebruiksfuncties te allen tijde uitwisselbaar en uitbreidbaar zijn.

Het gebouw bestaat uit drie kantoorblokken, een slijperij en een magazijnruimte, die met elkaar verbonden zijn door een transparante as, de centrale gangzone, met een accent op de kop. De gelede opbouw sluit aan bij de kleinschalige omgeving. Door de hoekverdraaiing van het kopgebouw ontstaat een uitnodigend entreeplein.

De representatieve centrale hal heeft een vide over drie verdiepingen.

De opdrachtgever aan het woord >>

 

Scope van onze werkzaamheden: architectonsich ontwerp, coördinatie brandveiligheid, vergunningen, bouwkundig bestek, bouwmanagement, bouwtoezicht.

Project
Kantoor- en drijfsruimte
Omvang
8.500m2 BVO
Locatie
Papland, Gorinchem
Opdrachtgever
Optische Exploitatie Maatschappij (O.E.M.)
Ontwerp
2001
Gerealiseerd
2003

gorinchem 01 600dpi (website)   oem_zijgevel_def (website)OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   231003-05 (website)