Circulaire renovatie hoofdkantoor Alliander

Arnhem

Vier belangrijke pijlers

Alliander heeft haar hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem duurzaam gerenoveerd. De doelstellingen zijn geformuleerd op vier belangrijke pijlers: energieneutraal, circulariteit, stimulerende (werk)omgeving en lokaal duurzaam. Na de verbouwing is het gebouw ingrijpend gemoderniseerd en is het energiegebruik met meer dan 80% verlaagd.

Great Place to Work

Het ontwerp van Coare Architectuur omvat een werkomgeving dat samenwerken, ontmoeten en verbinden stimuleert en waar mensen zich prettig voelen. Er zijn vier verschillende types omgevingen gecreëerd. Binnen het ontwikkelde concept zijn voortdurend verschuivingen mogelijk. De op 900 werknemers berekende huisvesting ademt op basis van totale flexibiliteit mee met wat Alliander nodig heeft.

Traanberg Suppor-T heeft de opdrachtgever bij deze opgave technisch geadviseerd in de ontwerpfase en het ontwerp bouwkundig uitgewerkt en gedetailleerd tot op besteks- en uitvoeringsniveau. Daarbij zijn ook de duurzaamheidsambities van Alliander integraal verwerkt en geïmplementeerd.

Duurzaamheidsambities

De duurzaamheidsambities die aan de basis van het ontwerp liggen waren door Alliander als volgt geformuleerd:

Energieneutraal

  • het minimaliseren van de ecologische voetafdruk door energiebesparing en duurzame opwek op locatie. Dit is o.a. bereikt door de toepassing van zonnepanelen, het verwarmen en koelen van het kantoorgebouw d.m.v. koude- en warmteopslag in de bodem en de inkoop van additioneel duurzaam geproduceerde energie. De doelstellingen waren 81% hergebruik, 67% CO2 reductie, 98% afvalrecycling en 80% energiereductie.

Circulariteit

  • Er is gestreefd naar 100% handhaven van het bestaande volume, 80% toegevoegde materialen zijn duurzaam (definitie Alliander), 95% vrijkomende materialen zijn op locatie of elders hergebruikt. Daarnaast heeft het gebouw bij oplevering een grondstofpaspoort gekregen.

Stimulerende (werk)omgeving

  • De realisatie van steeds betere (collectieve) prestaties van medewerkers door een prettig en gezond werk- en verblijfklimaat in een toekomstbestendige en flexibele werkomgeving.

Lokaal duurzaam

  • De realisatie van een steeds beter energie- en netwerkgebruik in de directe omgeving en delen met gebiedspartners.

 

*Fotografie via Gispen

Scope van onze werkzaamheden

  • bouwkundige (ontwerp)advies
  • STABU bestek en bestektekeningen
  • bouwkundige detailleringen
  • bouwuitvoeringstekeningen t.b.v. de aannemer

Project

Duurzame renovatie

Omvang nieuwbouw

25.000m2 BVO

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Coare Architectuur

Suppor-T werkzaamheden

2015-2016

Realisatie

2017