Herontwikkeling winkelcentrum de Greiden

Heerenveen

Nieuw gezicht en uitbreiding

Voor de herontwikkeling van het boodschappen winkelcentrum De Greiden in Heerenveen is in opdracht van de VvE een modern ontwerp en uitbreidingsplan gemaakt. Het winkelcentrum is na een ingrijpende verbouwing inmiddels opgeleverd en volledig verhuurd.

Gedateerd maar vitaal winkelcentrum

Het wijkwinkelcentrum uit de begin jaren ’70 heeft al enkele kleinschalige verbouwingen en uitbreidingen ondergaan en was toe aan een integrale aanpak van entrees, gevels en passage interieur in samenhang met een herinrichting van het parkeerplein aan de voorzijde. Een kleine toevoeging van winkelruimtes van ca. 150m2 BVO met entrees aan het parkeerterrein in combinatie met vernieuwing van de hoofdentrees geeft het winkelcentrum een open en frisse uitstraling.

Facelift

Het winkelcentrum heeft door de aanpak van entrees en een nieuwe winkelstrook aan het parkeerterrein, een duidelijk en herkenbaar gezicht gekregen. Tegelijkertijd is met een hoogwaardige vernieuwing en verduurzaming van alle gevels het gebouw in ere herstelt als centrum van de wijk.

Deelplannen

  • Wijziging van winkelindeling en routing door de passage, uitbreiding van de winkels aan de voorzijde.
  • Renovatie van de hoofdentrees en gevels rondom.
  • Herinrichting van de openbare ruimte en het parkeerterrein, met oog voor een verbeterde toegankelijkheid van het parkeerterrein en routing naar het winkelcentrum.

Ruimtelijkheid versterkt beleving

In de passage is de daglichttoetreding een grote kwaliteit. In de verbouwingsplannen is met name aandacht besteed aan het versterken van de ruimtelijke beleving van de passage. Het winkelgebouw door toepassing van nieuwe lichtstraten, hoge entree puien en een heldere routing door het gebouw een fris interieur en beleving gekregen in overeenstemming met het nieuwe uiterlijk.

Plein voor winkelcentrum De Greiden

In samenhang met de plannen voor het gebouw is ook een herinrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte en in het bijzonder voor het parkeerterrein aan de voorzijde van het winkelcentrum. Een gedeeltelijke herindeling van winkelruimtes en passage, waarbij een entree aan de achterzijde is komen te vervallen, betekent dat de twee hoofdentrees nu meer in het oog springen en het centrum duidelijker aan het plein is komen te liggen.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunningen
  • coördinatie van derden-adviseurs incl. brandveiligheid
  • investeringsramingen in alle fases
  • bestekstekeningen inclusief STABU-bestekboek
  • coördinatie prijs- en contractvorming aannemers
  • architectonische en technische begeleiding van de bouw

Project

Nieuwbouw en renovatie

Omvang

5.200 m2 BVO

Locatie

Heerenveen

Opdrachtgever

VvE de Greiden / AJ Investments

Ontwerp

2015

Realisatie

2016