Herontwikkeling winkelcentrum Goverwelle

Gouda

Boost voor verouderde winkelcentrum

Het winkelcentrum Goverwelle in Gouda is weer heropend na grootschalige herontwikkeling. De modernisering van het ruim twintig jaar oude centrum versterkt het winkelaanbod en vergroot de aantrekkelijkheid voor het publiek.

Modern en uitnodigend

Het winkelcentrum kreeg een welverdiende upgrade. De nieuwe entrees en gevels vormen het moderne en uitnodigende visitekaartje aan beide zijden van het centrum en versterken de identiteit en zichtbaarheid. De portieken van de appartementen zijn verplaatst en hebben hun eigen onderscheidende entree en luifels gekregen.

De grootste uitbreiding van deze herontwikkeling is gerealiseerd aan het Poldermolenplein, waar zich de (discount) supermarkt Dirk van de Broek heeft gevestigd. Ook zijn de passages gemoderniseerd en de bestaande Albert Heijn vergroot om een betere winkellay-out mogelijk te maken.

Ruimtelijkheid en daglicht

De ruimtelijke kwaliteit van de passage en entreegebieden is verbeterd tot een aantrekkelijk en samenhangend verblijfsgebied. De passages kregen uniforme winkelpuien en een moderne lichte tegelvloer. Het nieuwe verhoogde dak creëert veel ruimtelijkheid in de passage en laat deze uitstijgen boven het functionele karakter. De grote hoeveelheid daglicht dat via de glaskappen in de passages toetreedt geeft een prettige, natuurlijke sfeer in het centrum.

Kwaliteitsimpuls

Duurzame materialisatie en een zorgvuldige detaillering geven het winkelcentrum een stevige kwaliteitsimpuls. De detaillering komt vooral tot uiting in de hoogwaardige uitstraling van de entrees, gevels en luifels. Deze elementen versterken de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum.

De zorgvuldige branchering van het winkelcentrum en de positionering van de supermarkten aan beide pleinzijden heeft een grotere bezoekersstroom op gang gebracht die ook de passage levendiger maakt.

Het dak van de nieuwbouw is ontworpen als een groene “vijfde gevel” waarop de bestaande appartementen kunnen uitkijken.

Herinrichting openbare ruimte

Ook de directe omgeving van Goverwelle heeft een flinke upgrade gekregen. Het nieuwe plan voor de openbare ruimte voorziet in een vergroot en effectief parkeerterrein en extra capaciteit voor (fiets)parkeren. De bestaande bomenstructuur blijft als groen kwaliteit behouden. Het logistieke transport vindt op een veilige wijze plaats in een voor het winkelpubliek afgeschermde expeditiehof.

Tijdens de werkzaamheden bleef het huidige winkelcentrum gewoon geopend.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunningen
  • bestekstekeningen en bestekboek
  • huurderstekeningen
  • NEN 2580 metingen
  • architectonische en technische begeleiding uitvoering

Project

Herontwikkeling

Omvang

6.700m2 BVO

Locatie

Gouda

Opdrachtgever

Bouwinvest

Ontwerp

2015-2017

Realisatie

2019