Herontwikkeling woonboulevard oostplein

roosendaal

vestiging nieuwe woonformules

De zeer verouderde staat van het winkelcomplex was aanleiding voor eigenaar Retail Estates voor de herontwikkeling van de woonboulevard aan het Oostplein in Roosendaal. Voor de gewenste vestiging van nieuwe woonformules is het  PDV-cluster gerenoveerd, vergroot en verduurzaamd. Met haar aantrekkelijke nieuwe verschijning oogt de woonboulevard fris en modern en is het winkelcentrum weer toekomstbestendig.

PDV Roosendaal

verbinding winkelclusters

Oostplein is een van de oudere retailclusters aan de Ruchpensebaan in Roosendaal. De bereikbaarheid is uitstekend en er is voldoende en gratis parkeren voor de deur. Het winkelcentrum was echter sterk gedateerd, kampte met leegstand en had een introvert karakter. De omringende clusters waren onderling versnipperd en er was weinig samenhang in het winkelgebied.

Bij de planvorming is ingezet op een versterking van de ruimtelijke samenhang tussen de winkelclusters Oostplein en GO-Stores 1 en 2, zodat de winkels kunnen profiteren van elkaars nabijheid en aantrekkingskracht. Het gebouw aan het Oostplein is uitgebreid richting GO-stores 2 (o.a. BCC en Gamma) waarbij de bestaande doorgang tussen de gebouwvolumes wordt verdicht. Het horecapaviljoen heeft een nieuwe plek gekregen op de kop van het winkelcentrum en is goed zichtbaar vanaf de openbare weg. De herinrichting van de afzonderlijke (parkeer)terreinen, met aandacht voor een veilige, heldere routing, versterkt de verbinding voor voetgangers met de andere clusters aan de Rucphensebaan.

PDV Roosendaal
PDV Roosendaal
PDV Roosendaa

vitaler winkelgebied

Het stedenbouwkundig principe en de (visuele) oriëntatie en routing in en om het winkelcomplex worden versterkt door het aanbrengen van duidelijke zichtlijnen, looplijnen en gebouwmarkeringen op strategische plekken. De dominante signing, kenmerkend voor PDV, wordt architectonisch geïntegreerd in het gevelbeeld. De heldere opzet, met een nieuwe architectonische luifel, hoge winkelpuien, moderne uitstraling, krachtige identiteit en maximale PDV-beleving zullen in deze opzet tot een vitaler winkelgebied met meer bezoekers leiden.

 

Scope van onze werkzaamheden

  • haalbaarheidsstudie en ruimtelijke visie
  • architectonisch en technisch ontwerp
  • investeringsramingen in alle ontwerpfases
  • omgevingsvergunning
  • STABU bestek en bestektekeningen

Project

Herontwikkeling PDV

Omvang nieuwbouw

11.500m2 BVO

Locatie

Oostplein, Roosendaal

Opdrachtgever

Retail Estates b.v.

Ontwerp

2017-2018

Realisatie

gefaseerd, 2019-2021