Regiokantoor Stedin

Goes

Netbeheerder

Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van duurzame energie naar circa 2,2 miljoen huishoudens en industriële klanten. In 2017 nam Stedin de Delta Netwerk Groep (DNWG) over. Als regiokantoor voor Zeeland kozen ze het bestaande DNWG-kantoor in Goes.

Ontwerp en renovatie

Voor het in gebruik kon worden genomen is het kantoorgebouw volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Door Coare Architectuur is een nieuw kantoorontwerp gemaakt welke inspeelt op de nieuwe werksituatie, waarin flexwerken een belangrijke rol speelt. De begane grond is doorgebroken ten behoeve van een atrium en twee nieuwe trappen. Daarnaast is een kantoortuin gecreëerd, zijn flexibele vergaderruimten gemaakt, is het bedrijfsrestaurant verplaatst van de begane grond naar de kelder en zijn de kritische computerruimten gerenoveerd. Aan de buitenzijde is de nieuwe gevelbekleding het meest in het oog springend.

 

Technische uitwerking en advisering

Traanberg Suppor-T heeft in samenspraak met de architect de technische uitwerking, projectadvisering en coördinatie verzorgd.

De volgende diensten zijn voor dit project geleverd:

  • het volledige technisch ontwerp en tekenwerk in 3D-Revit vanaf VO t.b.v. de omgevingsvergunning
  • de bestektekeningen en techisiche detailleringen inclusief integrale coördinatie van alle verschillende disciplines zoals de E- en W-installaties, brandveiligeheid, asbest, bodem.
  • het schrijven van een volledig STABU-bestekboek t.b.v. een EMVI-aanbesteding.

Scope van onze werkzaamheden

  • Technisch ontwerp vanaf VO
  • coördinatie advies E-/W installaties en brandveiligheid
  • omgevingsvergunning
  • STABU bestek en bestektekeningen

Project

Renovatie kantoorgebouw

Omvang nieuwbouw

5.135m2 BVO

Locatie

Goes

Opdrachtgever

Coare Architectuur

Technisch ontwerp

 2020

Realisatie

2021