Nieuwbouw Team Stadsbeheer

Vlissingen

gewonnen tender

De gemeente Vlissingen zocht via een tenderprocedure een partner die haar van A tot Z kon adviseren en begeleiden bij het realiseren van een nieuwe huisvesting voor het Team Stadsbeheer. De keuze viel op Traanberg vanwege “jullie heldere visie en verrassende kijk op de totale projectaanpak”.

De “winnende” combinatie van Architectuur en Bouwmanagement overtuigde de opdrachtgever unaniem in hun zoektocht naar een geschikte partner voor de totale ontzorging binnen dit project.

Onze opdracht bestaat uit het volledige huisvestingsadvies vanaf het opstellen van Programma’s van Eisen, het architectonisch en technisch ontwerpwerk voor de nieuwbouw en het ontwerp-, project- en bouwmanagement binnen het bouwteam, in alle fases tot en met de oplevering.

Team Stadsbeheer

De bedrijfsonderdelen van het Team Stadsbeheer zijn in de huidige situatie nog verdeeld over twee locaties: de Vredehoflaan en de Edisonweg. Uitbreiding op deze locaties is niet mogelijk.

De gemeente Vlissingen brengt alle diensten van Team Stadsbeheer nu samen op het bedrijventerrein Souburg. De afvalverwijderingsdienst en de gemeentewerf krijgen hier een duurzaam onderkomen op een prachtige zichtlocatie langs de rijksweg A58. De nieuwbouw wordt het visitekaartje op Souburg nabij de entree van de stad.

Team Stadsbeheer wil met haar diensten zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van de gemeente Vlissingen. Vandaar dat de nieuwe huisvesting toekomstbestendig wordt: duurzaam, flexibel en aanpasbaar zonder dat er ingrijpend verbouwd moet worden.

vlissingen – stad aan zee

De nieuwe huisvesting van het team Stadsbeheer moet de identiteit van de organisatie en de gemeente Vlissingen weerspiegelen, zowel in functionaliteit als in de architectuur van het gebouw.

Als leidraad hanteert de gemeente het DNA-boek “Vlissingen – Stad aan zee”. Hierin wordt de identiteit van deze stad beschreven in al zijn aspecten. Een maritieme stad, die in alles verweven is met de zee: ongepolijst en kleurrijk, met een samenspel tussen de dynamiek in de havens en de rust van het landschap en haar dorpen.

Kortom: Team Stadsbeheer krijgt een stoer en robuust gebouw als nieuw onderkomen voor haar mensen en bedrijfsvoering, verankerd in deze historische stad.

van planontwikkeling tot en met uitvoering

Na de tender is een uitgebreide haalbaarheidsfase doorlopen waarbij de planontwikkeling heeft plaatsgevonden in nauwe samenspraak met de gebruikers en de ontwerpende partijen in het bouwteam (bouwkundig aannemer, civiel adviseur, installatie adviseur). Dit heeft geresulteerd in de verlening van de omgevingsvergunning in april 2023.

Van hieruit heeft het bouwteam de besteksfase voorbereid, en is gestart met het bouwrijp maken van de kavel. In september is gestart met de bouwkundige uitvoering van het werk, waarbij ook diverse bedrijfsinstallaties meteen geïntegreerd worden, zoals een volledig uitgeruste werkplaats en wasplaats, een zoutloods en een stortbordes.

In het kader van duurzaamheid wordt vanzelfsprekend BENG gebouwd, maar worden tevens de mogelijkheden voorzien voor extra PV-panelen, groene daken en gevels, grijswater opvang, elektrisch laden e.d.

Naar verwachting kan Team Stadsbeheer medio 2024 ingehuisd zijn op hun nieuwe stek en van daaruit haar diensten duurzaam aan de openbare ruimte van Vlissingen bieden.

Scope van onze werkzaamheden

  • integrale ontwerpopdracht en huisvestingsadvies
  • opstellen Programma’s van Eisen
  • architectonisch en technisch ontwerp
  • bouwmanagement: ontwerp-, project- en kostenmanagement tijdens alle projectfases inclusief bouwuitvoering
  • omgevingsvergunning
  • directievoering en toezicht tijdens de bouwuitvoering

Project

Nieuwbouw bedrijfsgebouw incl. kantoren en buitenterreinen

Omvang nieuwbouw

4.800m2 BVO gebouw en 10.000m2 buitenopslag

Locatie

Bedrijventerrein Souburg II

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Ontwerp

2020 – 2023

Realisatie

2023 – 2024