PDV Haven­kwartier

Hilversum

Functionaliteit in een mooi jasje

Op de voormalige Brakel-terreinen aan de Verlengde Zuiderloswal en Vreelandseweg is na uitgebreide haalbaarheidsstudies en een hoogwaardig en functioneel ontwerp gemaakt voor een PDV-ontwikkeling met vestigingen voor Leen Bakker, Praxis en Kwantum. 

Geoptimaliseerde huisvesting

Met een zorgvuldige inpassing van bebouwing in de stedenbouwkundige context wordt het winkelprogramma verdeeld over twee tegenover elkaar gesitueerde bouwmassa’s met het parkeerterrein ertussen. De terreinindeling is in het ontwerpproces steeds verder geoptimaliseerd in de verhouding tussen verhuurbaar winkeloppervlak en terrein voor parkeren en bevoorrading.

Heldere architectuur

De heldere architectuur van de winkelgebouwen geeft de te huisvesten winkelformules een hoogwaardige uitstraling, waarbij de drie winkelformules de gewenste reclamemogelijkheden hebben binnen de architectonische kaders van het complex. Materialisatie en kleurgebruik is voor beide bouwmassa’s uniform uitgevoerd in o.a. donkere baksteen, aluminium grijze gevelbeplating, glaspuien en antracietgrijze omkaderingen. Kleur en materialisatie vormen een perfecte achtergrond voor het dominante kleurgebruik van de winkellogo’s.

Korte doorlooptijd

In een korte doorlooptijd van kavelinvulling naar Definitief Ontwerp, is voor de ontwikkeling een aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Hiermee is vervolgens een uitgebreide bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het gebouw is medio 2017 opgeleverd.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunningen
  • coördinatie van derden-adviseurs: draagconstructies, brandveiligheid en bouwfysica
  • investeringsramingen
  • technisch tekenwerk t.b.v. werktekeningen aannemer
  • architectonische begeleiding uitvoering
  • lay-out tekenwerk voor Praxis en Leen Bakker

Project

Nieuwbouw

Omvang nieuwbouw

8.500m2 BVO

Locatie

Hilversum

Opdrachtgever

COD

Ontwerp

2014

Realisatie

2016-2017