Renovatie winkelcentrum Goverwelle

Gouda

Boost voor verouderde winkelcentrum

Het winkelcentrum Goverwelle in Gouda krijgt een welverdiende upgrade. De modernisering van het ruim twintig jaar oude centrum versterkt het winkelaanbod en vergroot de aantrekkelijkheid voor het publiek.

Modern en uitnodigend

De nieuwe entrees en gevels vormen het moderne en uitnodigende visitekaartje aan beide zijden van het centrum en versterken de identiteit. De portieken van de appartementen worden verplaatst en krijgen hun eigen onderscheidende entree en luifels.

De grootste uitbreiding vindt plaats aan het Poldermolenplein, waar zich een tweede (discount) supermarkt vestigt. Verder worden de passages opgewaardeerd en de bestaande Albert Heijn iets vergroot om een betere winkellay-out mogelijk te maken.

Ruimtelijkheid en daglicht

De ruimtelijke kwaliteit van de passage en entreegebieden wordt verbetert tot een aantrekkelijk en samenhangend verblijfsgebied. De passages krijgen uniforme winkelpuien en een moderne lichte tegelvloer. Het nieuwe verhoogde dak creëert veel ruimtelijkheid in de passage en laat deze uitstijgen boven het functionele karakter. De grote hoeveelheid daglicht dat via de glaskappen in de passages toetreedt geeft een prettige, natuurlijke sfeer in het centrum.

Kwaliteitsimpuls

Duurzame materialisatie en een zorgvuldige detaillering geven het winkelcentrum een stevige kwaliteitsimpuls. De detaillering komt vooral tot uiting in de hoogwaardige uitstraling van de entrees, gevels en luifels. Deze elementen versterken de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum.

De zorgvuldige branchering van het winkelcentrum en de positionering van de supermarkten aan beide pleinzijden zal een beter bezoekersstroom op gang brengen die ook de passage levendiger maakt.

Het dak van de nieuwbouw is ontworpen als een groene “vijfde gevel” waarop de bestaande appartementen kunnen uitkijken.

Herinrichting openbare ruimte

Ook de directe omgeving van Goverwelle krijgt een flinke upgrade. Het nieuwe plan voor de openbare ruimte voorziet in een hoogwaardige en duurzame inrichting en extra capaciteit voor (fiets)parkeren. De bestaande bomenstructuur blijft als groen kwaliteit behouden. Het logistieke transport vindt op een veilige wijze plaats in een voor het winkelpubliek afgeschermde expeditiehof.

Inmiddels is de bouw gestart. Tijdens de werkzaamheden blijft het huidige winkelcentrum gewoon geopend. De oplevering van het nieuwe winkelcentrum staat gepland voor het derde kwartaal van 2019.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunningen
  • bestekstekeningen en bestekboek
  • huurderstekeningen
  • NEN 2580 metingen
  • architectonische en technische begeleiding uitvoering

Project

Herontwikkeling

Omvang

6.700m2 BVO

Locatie

Gouda

Opdrachtgever

Bouwinvest

Ontwerp

2015-2017

Realisatie

2019