Supermarkt en appartementen

vlaardingen

markante woontoren

Aan de zuidzijde van Winkelcentrum De Loper is een verkennend ontwerp gemaakt voor een woongebouw met 50 appartementen op een commerciële plint. Aanleiding hiervoor is de nieuwbouw en uitbreiding van de Jumbo supermarkt. De markante woontoren vormt een indrukwekkende “kop” van het winkelcentrum aan de Frederik Hendriklaan.

De stedelijke setting middenin een woonwijk vraagt om een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw waarbij de bestaande rooilijnen, profielen en groenstructuur van de omgeving worden gerespecteerd. Het gebouw krijgt een semi-openbare parkeerdek voor zowel de bezoekers van het winkelcentrum als de toekomstige bewoners. Het laden en lossen van bevoorradingsverkeer voor de supermarkt vindt plaats in de inpandige laad- en loshof. Zo wordt de overlast voor omwonenden het meest beperkt.

Appartementen en supermarkt Vlaardinge

Nieuwe entree De Loper

De nieuwe entree van De Loper combineert een stedelijk imago met comfortabel wonen en de dorpse levendigheid van het winkelcentrum. Wonen en winkelen worden op een menselijke schaal met elkaar verbonden. De supermarkt vormt de solide onderbouw van de woontoren. Dit grote bouwvolume sluit door de zorgvuldig ontworpen bouwhoogte, ritmiek en materiaalgebruik mooi aan op de bestaande, fijnkorrelige bebouwing van De Loper. Op het dak van de supermarkt komen twee parkeerdekken met 125 parkeerplaatsen.

 

Schakeringen

Het hoogbouwvolume kan in verschillende schakeringen worden opgebouwd. Basis vormen de torenwoningen met portiekontsluiting aan de Charlotte de Bourbonlaan. Aan weerzijden van de woontoren kunnen extra woonlagen worden toegevoegd, waarmee de onderbouw meer of minder wordt geïntegreerd in het architectonische totaalbeeld.

Scope van onze werkzaamheden

  • Structuurontwerp
  • Investeringsramingen

Project

Supermarkt en appartementen

Omvang nieuwbouw

8.500m2 BVO

Locatie

Vlaardingen

Opdrachtgever

AJ Real Estate

Ontwerp

2018 – 2020

Realisatie

concept fase