Uitbreiding en restyle Albert Heijn

Boxtel

Eigentijdse winkel

De grootte en uitstraling van de winkel sloot niet meer aan bij de huisstijl en leidende marktpositie van Albert Heijn. Om de supermarkt, gevestigd in een voormalige fabriek, een passend en eigentijds onderkomen te geven, zijn op drie punten ingrepen gedaan in het bestaande filiaal.

drie ingrepen

De eerste ingreep is een uitbreiding van het gebouw aan de achterzijde waarin de magazijnruimtes geplaatst worden, zodat een groter winkeloppervlak beschikbaar komt. Aandachtspunten hierbij waren de balans tussen de oppervlaktes en de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen, alsmede het inpassen van de uitbreiding tussen de bestaande bebouwing.

De tweede ingreep betreft een vernieuwing van de geveluitstraling waarmee het filiaal zich veel nadrukkelijker kan presenteren en een exposure krijgt die past bij het identiteit van AH. Verplaatsing van de entree partij naar de hoek van het gebouw zorgt dat er een aantrekkende werking vanaf de Prins Hendrikstraat en vanaf beide zijden van het L-vormige parkeerterrein is. Met een hoge, iets naar voren uitgebouwde glaspui en een witte luifel die in hoogte verspringt wordt de entree gemarkeerd.

De derde ingreep vindt plaats op het parkeerterrein. Het gebouw wordt als het ware op een “karpet” van klinkerbestrating geplaatst. Hierdoor wordt het verankerd op het geasfalteerde terrein en ontstaat voor de entreegevel een voetgangerszone met fietsen- en winkelwagenstalling onder de luifel

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunning
  • investeringsramingen in alle fases

Project

Supermarkt Albert Heijn

Omvang nieuwbouw

3.000m2 BVO

Locatie

Boxtel

Opdrachtgever

De Hoge Dennen

Ontwerp

2016

Realisatie

2017