Suppor-t

Suppor-T levert technische ondersteuning bij de uitwerking van uw bouwplannen. Wij vertalen uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het hoge kwaliteitsniveau waar onze mensen voor staan. U schakelt Suppor-T in voor diverse bouwkundige diensten en als vakkundige flexibele schil. Onze klanten zijn architectenbureaus, eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed, retailers, ontwikkelaars, aannemers, beheerders, woningcorporaties en overheidsinstellingen. Voor hen maken wij al jaren het verschil.

Omgevings­vergunning (Wabo)

Voor de uitvoering van uw bouwplan is vaak een omgevingsvergunning vereist. Suppor-T is specialist op het gebied van de WABO. Wij toetsen op Bouwbesluit en energieprestatie (o.a. EPG en BENG), de actuele bouwregelgeving, bestemmingsplanprocedures en milieu. Op deskundige en efficiënte wijze kunnen wij een omgevingsvergunning voor u coördineren en aanvragen. We pakken alle projecten op: nieuwbouw, verbouw, renovatie en transformatie.

Bouwkundig tekenwerk

Suppor-T levert bouwkundig tekenwerk vanaf schetsontwerp tot en met bouwuitvoeringstekeningen. Door onze architectonische achtergrond kunnen wij ontwerpplannen van derden (bijv. architectenbureaus) verder uitwerken naar technische bouwplannen en beeldgerichte details. Uw project wordt door onze ervaren modelleurs uitgewerkt in een technisch 3D model ondersteund door BIM (Bouw Informatie Model). Vanuit dit 3D BIM-model worden alle mogelijke bouwkundige tekeningen (ook ACAD-dwg) gegenereerd waaronder situatietekeningen, doorsneden, plattegronden, gevels en detailleringen. Het 3D BIM-model is ook uitermate geschikt voor het maken van visualisaties en Artist Impressions.

Bouw­kosten­advies

Een goed integraal advies over bouwkosten voorkomt onaangename budgettaire verassingen en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Wij leveren onafhankelijk advies over de kosten van uw project en geven u betrouwbaar inzicht in de financiële status daarvan. Afhankelijk van uw vraag en de fase van het project, kunnen wij investerings- of bouwkostenramingen opstellen op diverse niveaus. Ook voor planningen kunt u bij ons terecht.

“Technische en flexibele onder­steuning voor uw bouw­plannen.”

Bouwkundige Stabu-bestekken

Het bestek is het voornaamste kwaliteitsdocument in de bouw: het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Het bevat naast de tekeningen ook de algemene voorwaarden en de technische specificaties voor de bouw. Dit vormt de juridische grondslag onder het bouwproject en de uitwerking van de bouwtekeningen tot in het kleinste detail.

Erkend specialist

Wij zijn erkend specialist in het schrijven van bouwkundige bestekken voor utiliteits-, woningbouw- en onderhoudsprojecten en leggen daarmee de prestaties en verantwoordelijkheden vast. De kennis en ervaring vanuit de breedte van ons bureau heeft als voor u als groot voordeel dat we tot op de kleinste details op de hoogte zijn van materiaaltoepassingen, eisen en specificaties. Wij zetten deze praktijkkennis in bij ons advieswerk. Tevens kunnen we directievoering en toezicht leveren voor het bouwproject. Zo garanderen wij korte lijnen tussen de architect, de bestekschrijver en de toezichthouder op de bouwplaats.

STABU

Bestekken en technische omschrijvingen worden opgesteld conform de STABU2 systematiek. Het koppelen van bestekken aan het BIM via NL/SfB is op dit moment nog volop in ontwikkeling en wordt door onze adviseurs actief gevolgd.

BNB Keurmerk

Als lid van de Bond van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (licentienummer 97.02.01B) voldoen onze bestekken aan de richtlijnen van het BNB-keurmerk.

3D-inmeting gebouw en terrein

Nauwkeurig en snel inmeten met de 3D laserscanner. Onmisbaar voor een goede projectstart!

Met een 3D laserscanner brengen wij zeer nauwkeurig de bestaande situatie van gebouwen en omgeving in kaart. De as-built informatie vanuit de 3D-scanner verwerken wij in een 3D BIM model (Revit) wat direct bruikbaar is voor het beoogde doel van de opdrachtgever.

De 3D modellen kunnen rechtstreeks worden gebruikt bij de transformatie en renovatie van vastgoed door projectontwikkelaars, aannemers, architecten, retailers, ingenieursbureaus en overheden.

NEN-2580 meetcertificaten

Naast (3D) tekenwerk verricht Suppor-T bouwkundige inmetingen en ruimte- en oppervlakteberekeningen conform de NEN2580. Desgewenst kunnen wij hiervoor een ‘NEN 2580 meetcertificaat’ leveren.

Deze is verkrijgbaar in drie klassen:

Een A-certificaat heeft de hoogste nauwkeurigheid op basis van inmetingen ter plaatse met een geavanceerde 3D-scanner.

Een B-certificaat is gemeten vanaf uitgewerkte tekeningen.

Een C-certificaat is gemeten vanaf ontwerptekeningen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op: per telefoon 010 423 29 44 of per email suppor-t@traanbergpartners.nl

Bekijk onze projecten: