magnify

Herontwikkeling winkelcentrum Donderberg Roermond

 

Herstructurering en uitbreiding

Na acht jaar voorbereiding, twee jaar planvorming en één jaar bouwen is het wijkwinkelcentrum Donderberg in Roermond op 23 oktober 2013 heropend. Met de herstructurering van het winkelcentrum en de openbare ruimte is een totaal nieuw wijkcentrum ontstaan. Het complex is in opdracht van AJ Investments en de CVvE verbouwd en uitgebreid.  Tijdens de complexe verbouwingwerkzaamheden bleven de winkels geopend.

 

fase_0         fase_1

Verouderd winkelcentrum

Het verouderde winkelcentrum uit de jaren ’70 was toe aan een grote functionele en bouwkundige facelift. Naast een uitbreiding van 1400m2 BVO voor o.a. de supermarkten Lidl en Jan Linders, is de bestaande structuur van het centrum geoptimaliseerd met een heldere routing en een flexibele opzet van de plattegronden. Diverse winkels waaronder Kruidvat, Zeeman en The Readshop zijn geheel vernieuwd en hebben een andere plek gekregen in het centrum.

Ingrijpende metamorfose

Entree_WC_donder_3 (website) Overige units hebben zowel aan de passage als buiten een ingrijpende metamorfose ondergaan. Veel aandacht is besteed aan de inrichting van het openbare gebied, de parkeervoorzieningen, de opzet van de entrees, de passages, de algehele sfeer en uitstraling en de reclamevoering van de winkels.

Gefaseerde aanpak

Het bouwplan is opgesplitst in drie fasen. De eerste twee fasen liepen tot oktober 2013 en richtten zich vooral op het moderniseren van het winkelcentrum en het veiliger maken van de omgeving. In de derde  fase zal over enkele jaren een nieuw winkelcentrumdeel worden bijgebouwd aan de Donderbergweg. Boven dit nieuwe deel worden een aantal appartementen ontwikkeld.

Licht en transparantie versterkt winkelbeleving

3776Het oude winkelcentrum was sterk naar binnen gericht. In de nieuwbouw presenteren de winkels zich meer naar buiten waardoor het centrum veel aan beleving en aantrekkelijkheid wint. Het nieuwe winkelcentrum is niet alleen groter geworden maar ook veel transparanter en lichter door het gebruik van veel glas en heldere kleuren. De drie nieuwe entrees brengen de bezoeker naar de ruime en lichte passages met daklichten. Gelijktijdig met de renovatie van het winkelcentrum worden de omliggende terreinen heringericht met bredere stoepen, meer parkeerplaatsen en een activiteitenplein met verblijfsfunctie welke bijdraagt aan de kwalitatieve en duurzame uitstraling van de gehele wijk.

In de omgeving van het winkelcentrum liggen diverse maatschappelijk en dienstverlenende instellingen. Met de renovatie, sloop en uitbreidingsplannen van deze voorzieningen ontstaat in combinatie met het nieuwe winkelcentrum een totaal nieuw wijkcentrum.

Plein voor de Donderberg

In de tweede fase zal aan de kant van de Donderbergweg een “Plein voor de Donderberg” worden gerealiseerd. Daar kunnen activiteiten worden gehouden die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid van de wijk. De huidige Donderbergweg wordt omgevormd tot een laan die de woonbuurten zal verbinden met het centrum van de wijk. Het winkelcentrum en het omliggende gebied moet een ontmoetingsplek worden voor alle bewoners van de wijk.

De opdrachtgever aan het woord >>

Scope van onze werkzaamheden: Architectonisch en technisch ontwerp, vergunningen, bouwkundig (renovatie)bestek, bouw- en procesmanagement, bouwtechnische advisering, uitvoering, directievoering.
Project
Herontwikkeling
Omvang
7.250m2 BVO
Locatie
Roermond
Opdrachtgever
AJ Investments BV
Ontwerp
2010/2012
Realisatie
2013
17_xx 800x500   14_xx.800x500P1320377 (Custom)   16_xx800x1067   15_xx800x106706_xx800x500   05_xx800x50008_xx800x500   04_xx800x50002_xx800x500   07_xx800x50010_xx800x500   11_xx800x500