magnify

Totaalvisie revitalisatie winkelcentrum Keizerswaard Rotterdam

 

Gefaseerde ontwerpopgave binnenstedelijk passagewinkelcentrum

Traanberg Partners is door de CVvE Keizerswaard benaderd om een visie te geven op een grootschalige revitalisatie van het passagewinkelcentrum Keizerswaard. Voorgaande planontwikkelingen voor uitbreiding en herpositionering van het winkelcentrum in aansluiting op het nieuwe centrumplan bleken uiteindelijk niet haalbaar.

Onze studie heeft geresulteerd in een totaalvisie, een gefaseerd Plan van Aanpak en een (financiële) haalbaarheidstoets waarbij in drie jaar tijd zowel exterieur (gevels, entrees, parkeerdek, buitenruimte) als interieur (passages, winkelfronten, vloeren en plafonds) van het gehele winkelcentrum onderhanden zullen worden genomen.

AOB14020_10a 1 (1) (website)

 

Aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van het winkelcentrum verbeteren

vogelvlucht_01-3 (Custom)Het winkelcentrum ligt voor een belangrijk deel aan het nieuwe centrumplein met diverse wijkvoorzieningen en parkeergarage. De bestaande entrees liggen deels verstopt en vallen slecht op tussen de bestaande en nieuwe (hoge) kantoor- en woonbebouwing. Eerste prioriteit is om de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid aan deze zijde van het winkelcentrum te verbeteren.

De komst van het Tramplus OV station vormt een extra impuls om ook de herinrichting van de openbare ruimte op te pakken. De te verwachten toename van de bezoekersstroom vanaf het tramstation vraagt om een duidelijke en veilige routing naar het winkelcentrum.

 

Entree G bestaand (800x600)   ENTREE_G_ (800x600)

Entree B bestaand (800x600)   ENTREE_B_ROOD_ (800x600)

Fase 1 

Exterieur: entrees en signing, pleininrichting

Fase 2

Exterieur: gevels, parkeerdek en entrees, logistieke afwikkeling en verkeersontsluiting

Fase 3

Opwaardering winkelpassages, binnenpleinen, winkelfronten, vernieuwen bouwkundige passagevloeren, vloerafwerking  en plafonds.

 

Scope van onze werkzaamheden 1e fase: architectonisch en technisch ontwerp, omgevingsvergunning, bouw- en procesmanagement, calculaties, bestek, prijs & contractvorming.

Project
Revitalisatie
Omvang
22.000m2 BVO
Locatie
Rotterdam IJsselmonde
Opdrachtgever
CVvE Keizerswaard
Ontwerp
vanaf 2014-2015
Realisatie

 

ENTREE_G_ (800x600)

ENTREE_F2_(800x600)

 

PLEIN_5_(800x600)

PLEIN_2_(800x600)

PLEIN3_(800x600)

 

PASSAGE_3_(800x600)

PASSAGE_3_pui hoog(800x600)