bouw­manage­ment

Traanberg Bouwmanagement regelt de ontwikkeling en uitvoering van bouw­werken. Wij organiseren, coördineren, begroten, contracteren en controleren de activiteiten die nodig zijn voor de totstand­koming van uw project. Vanuit betrokkenheid en oog voor samen­werking begeleiden wij het volledige bouw­proces naar een succesvol resultaat. Pro-actief en met veel kennis van zaken.

Uw huisvestings­vraag staat bij ons centraal. Of het nu gaat om utiliteits­bouw, een appartementen­gebouw of renovatie. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Project­advisering

Onze projectadvisering in de initiatieffase bestaat uit onderzoek, advisering en begeleiding voorafgaand aan het bouwproces en als basis voor het ontwerpproces. Bijvoorbeeld onderzoek naar de technische kwaliteit van het vastgoed voordat u dit koopt, het opstellen/beoordelen van een technisch programma van eisen voor u of van uw huurders of het exact digitaal inmeten en tekenen van uw gebouw en terrein. Voor nieuwbouw kan de advisering van Traanberg Bouwmanagement ook gaan om technisch onderzoek naar de geschiktheid van de door u beoogde locatie.

 • Huisvestings- en locatieonderzoek, technische Due-Diligence
 • Bouwkundige inspecties en technische beoordeling van vastgoed
 • Digitale inmetingen (NEN2580-certificaten)
 • Programma’s van Eisen opstellen en beoordelen

“Schakel tussen initiatief, ontwerp en uitvoering.”

Project­management

Het bouwproces is complex en vraagt om goede samenwerking en een heldere communicatie van alle betrokken partijen. Traanberg Bouwmanagement vormt de actieve schakel tussen initiatief, ontwerp en uitvoering.

Onze hoogopgeleide bouwmanagers hebben uitgebreide technische kennis en jarenlange ervaring met het aansturen van bouwprocessen, vanaf het moment dat een bouwinitiatief ontstaat tot en met directievoering en toezicht op de bouwplaats. Zij zorgen ervoor dat het bouwproces overzichtelijk en succesvol verloopt door te sturen op organisatie, communicatie en informatie, partijen te coördineren en door te controleren op kwaliteit, geld en planning. Kortom: uw wensen gerealiseerd.

 • (Wijk)winkelcentra
 • PDV/GDV-centra
 • Distributiecentra
 • Bedrijfshuisvesting, kantoren, fabrieken
 • Woningen al dan niet in combinatie met retail

tendermanagement

Traanberg Bouwmanagement begeleidt u bij het contracteren van adviseurs en aannemers voor uw bouwproject in Nederland. Dankzij onze grote ervaring met de markt kunnen wij u adviseren over de meest geschikte bouworganisatievorm, prijsvormingsprocedure en contractvorm. Ook voor het opstellen van juridische en technische contract- en prijsvormingsdocumenten bent u bij ons aan het juiste adres. Wij evalueren en vergelijken offertes en werken nauw samen met onze opdrachtgevers bij de keuze van aannemers en het beoordelen van voorgestelde bouw- en constructietechnieken.

 • Traditioneel, vrijblijvende prijsaanvragen
 • Traditioneel, aanbesteden met selectiecriteria
 • Bouwteamverband, 1-op-1
 • Geïntegreerde contracten, Design&Build, Turn-key

Kosten­­manage­ment

Het is belangrijk om voor de start van een bouwproject inzicht te hebben in de kosten ervan. Een goed integraal advies over bouw- en investeringskosten voorkomt onaangename budgettaire verrassingen en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.
Een belangrijk aspect voor succesvol contract- en projectmanagement is kosten- en budgetcontrole. Daarom is kostenmanagement sterk vertegenwoordigd binnen ons bureau.

Traanberg Bouwmanagement geeft kostenadvies en -begeleiding vanaf de initiatieffase van het project tot en met de oplevering van het gebouw. Daarbij profiteert u van ons multidisciplinaire team: in tegenstelling tot de meeste andere kostenmanagementbureaus wordt ons advies altijd gevoed vanuit onze diepgaande technische kennis van bouwen.

 • Financiële begeleiding waaronder investeringsramingen, begrotingen (NEN2699)
 • Meerjarenonderhoudsplanningen (MOP of MJOP) met begrotingen (MOB of MJOB)
 • Financiële haalbaarheidsonderzoeken

“Pro-actief en met veel kennis van zaken.”

Bouw­­technische advi­sering

Traanberg Bouwmanagement heeft zeer veel ervaring op het gebied van ontwerp en engineering van complexe gebouwen in de commerciële vastgoedsector en woningbouw. Onze bouwmanagers geven u praktijkgerichte adviezen over de meest uiteenlopende zaken die betrekking hebben op het gebied van Bouwkunde.


 • Bouwkundig tekenwerk in Revit/BIM (of Autocad) en Clash control
 • Opstellen STABU bestekken (BNB – Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen)
 • Coördineren bodemonderzoek, asbestinventarisatie e.d.
 • Coördineren integrale brandveiligheid
 • Coördineren bouwplan- en bouwbesluittoetsen
 • Coördineren en aanvragen omgevingsvergunningen, brandveilig gebruik, activiteitenbesluit
 • Coördineren bouwbesluitberekeningen (daglicht, ventilatie, EPN e.d.)
 • Opstellen Ontruimingsplannen (NEN1414, NEN3011, NEN8112)

bouwbegeleiding

Traanberg Bouwmanagement heeft jarenlange ervaring met directievoering en bouwtoezicht voor zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten. Onze ervaren en veelzijdige projectmanagers leiden uw bouwuitvoering op alle vlakken.

De directievoerder ziet vooral toe op de naleving van alle bepalingen in uw contract met aannemers over technische, juridische en financiële aspecten. Als verantwoordelijke bewaken wij het bouwproces, de kwaliteit, de planning en alle financiën. Daarnaast coördineren wij eventuele wijzigingen als gevolg van uw veranderde behoeften tijdens de bouw. De directievoerder kan zelf beperkt toezicht houden op de bouwplaats of externe toezichthouders inschakelen om het werk van de aannemer fysiek te controleren.

 

 • Behartigen van uw belangen (gedelegeerd opdrachtgeverschap)
 • Organiseren en voorzitten van bouwvergaderingen
 • Organiseren van informatievoorziening
 • Bewaken financiën en controleren meer- en minderwerk
 • Maken van financiële overzichten
 • Controle uitvoeringstekeningen en veiligheid
 • Aanwijzingen geven aan aannemer en toezichthouder
 • Huurderbelangen
 • Keuringen en opleveringen
 • Nazorgtrajecten en toezichthouder
 • Keuringen en opleveringen
 • Nazorgtrajecten