renovatie winkelcentrum maaspoort

‘s-Hertogenbosch

onderscheidende projectaanpak

Sectie 5 zocht een projectpartner die hen van ontwerp tot en met bouwuitvoering kon adviseren en ontzorgen bij de grootschalige renovatie van winkelcentrum Maaspoort.

De keuze viel op Traanberg. Onze heldere visie op de opgave en onderscheidende projectaanpak overtuigde unaniem. De “winnende” combinatie Architectuur en Bouwmanagement maakte voor de opdrachtgever het verschil: Ontzorgen in ‘optima forma’!

Onze opdracht bestond uit het architectonische ontwerpwerk en het overall project- en bouwmanagement tot en met de prijs & contractvorming met de aannemer.

dagelijkse boodschappen

Winkelcentrum Maaspoort, ook wel Lokerenpassage genoemd, is een wijkwinkelcentrum van circa 7.200 m2. Het ligt in het noorden van de stad Den Bosch en heeft een focus op de dagelijkse boodschappen. Dankzij de relatief solitaire locatie bedient het een groot primair verzorgingsgebied. In het winkelcentrum bevinden zich momenteel 27 winkels waaronder twee supermarkten (Albert Heijn en Jumbo). Eigenaar van het winkelcentrum is SPARK Investment. 

Fikse opknapbeurt

Het sterk gedateerde winkelcentrum was toe aan een fikse opknapbeurt. Kenmerkend voor het winkelcentrum zijn de piramidevormige lichtkappen. De eerste stap vormde de verbetering en modernisering van de drie hoofdentrees en de passages. Parallel aan de upgrading van het centrum, onderzoekt de eigenaar of een uitbreiding van het centrum met een discount supermarkt formule haalbaar is.

passage winkelcentrum Maaspoort

Ontwerp ingrepen

Bij het ontwerp van de drie entreepartijen is gezocht naar een afgebakende ingreep, die als vorm sterk genoeg is om de ingangen van het winkelcentrum weer duidelijk herkenbaar en uitnodigend te laten zijn. Al van veraf domineren de witte, decoratieve gevels en poort-vormige ingangen. De royale passage- en winkelpuien geven Maaspoort weer een aantrekkelijke open uitstraling. Ook het centrumlogo is bijzonder: als een ware “eye-catcher” markeert het de nieuwe architectuur van het winkelcentrum.

Het interieurontwerp is gericht op een betere beleving van de passageruimte en het winkelen. Dit bereiken door enerzijds op de juiste plekken kunstverlichting toe te voegen en anderzijds directe zoninstraling te temperen. Zo ontstaan de meest optimale lichtcondities om de sfeer in passages te verlevendigen en de winkels optimaal tot hun recht te laten komen.

De passages worden vrijwel geheel gestript en opnieuw vormgegeven met een warme en sfeerrijke materialisatie en “touch”. Zo zien we houten lamellenplafonds, hoogwaardige vloertegels en heldere, uniforme signing. De nieuwe styling van de gevels is doorgetrokken in het vloerpatroon van het winkelcentrum, waarmee een logische verbinding binnen-buiten ontstaat. Het patroon faciliteert op subtiele wijze een links-rechts oriëntatie, passend bij de behoefte vanuit de 1,5 meter samenleving.

 

Lichtkappen

Speciale aandacht kregen de kenmerkende piramidevormige lichtkappen. Om de daglichttoetreding via de lichtkappen te verbeteren ontwierpen we verticale reflectievlakken in de koofaftimmering, die het daglicht verder de passageruimte in zal brengen. Het nieuwe lamellenplafond met led verlichting vult het daglicht op zodanige wijze aan dat daardoor het contrast tussen kunstlicht en daglicht grotendeels wordt opgeheven. In de grote centrale lichtkap worden aan de zuidwestkant komen lichttemperende baffles voorzien van ledstroken te hangen. Deze baffles fungeren ook akoestische schermen.

Het casco is zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. De lichtkappen zijn aan de buitenzijde wel aangepast en deels verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe entreegevels.

 

Scope van onze werkzaamheden

  • Architectonisch en technisch ontwerp
  • Omgevingsvergunning
  • Huurdersoverleg
  • Bouw- en projectmanagement t/m bouwuitvoeringsfase
  • Stabu-bestek en bestektekeningen
  • Prijs & Contractvorming
  • Directievoering en toezicht

Project

Renovatie winkelcentrum

Omvang nieuwbouw

7.200m2 BVO

Locatie

‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Spark Investment / Sectie 5

Ontwerp

2020

Realisatie

2021