herontwikkeling winkelcentrum donderberg

Roermond

herstructurering en uitbreiding

Na acht jaar voorbereiding, twee jaar planvorming en één jaar bouwen is het wijkwinkelcentrum Donderberg in Roermond op 23 oktober 2013 heropend. Met de herontwikkeling van het winkelcentrum en de openbare ruimte is een totaal nieuw wijkwinkelcentrum ontstaan. Het complex is in opdracht van AJ Real Estate en in samenwerking met de CVvE grondig verbouwd en uitgebreid. Tijdens de grootschalige en complexe verbouwingswerkzaamheden bleven de winkels geopend.

verouderd winkelcentrum

Het verouderde winkelcentrum uit de jaren ’70 was toe aan een grote functionele en bouwkundige facelift. Naast een uitbreiding van 1400m2 BVO voor o.a. de supermarkten Lidl en Jan Linders, is de bestaande structuur van het centrum sterk verbeterd met een heldere routing, verplaatsing van entrees en flexibel in te delen plattegronden. Diverse winkels waaronder Kruidvat, Zeeman en The Readshop zijn geheel vernieuwd en hebben een andere plek gekregen in het centrum.

ingrijpende metamorfose

Overige winkelunits hebben zowel aan de passagezijde als de buitenzijde een ingrijpende metamorfose ondergaan. Veel aandacht is besteed aan de inrichting van het openbare gebied, de parkeervoorzieningen, de opzet van de entrees, de passages, de algehele sfeer en uitstraling en de reclamevoering van de winkels. 

gefaseerde aanpak

Het bouwplan is opgesplitst in drie fasen. De eerste twee fasen liepen tot oktober 2013 en richtten zich vooral op het moderniseren van het winkelcentrum en het veiliger maken van de omgeving. In de derde  fase zal over enkele jaren een nieuw winkelcentrumdeel worden bijgebouwd aan de Donderbergweg. Boven dit nieuwe deel worden een aantal appartementen ontwikkeld.

versterkte winkelbeleving

Het oude winkelcentrum was sterk naar binnen gericht. In de nieuwbouw presenteren de winkels zich meer naar buiten waardoor het centrum veel aan beleving en aantrekkelijkheid wint. Het nieuwe winkelcentrum is niet alleen groter geworden maar ook veel transparanter en lichter door het veelvuldig gebruik van licht, glas en heldere kleuren. De drie nieuwe entrees brengen de bezoeker naar de ruime en lichte passages met daklichten. Gelijktijdig met de renovatie van het winkelcentrum worden de omliggende terreinen heringericht met bredere stoepen, meer parkeerplaatsen en een activiteitenplein met verblijfsfunctie welke bijdraagt aan de kwalitatieve en duurzame uitstraling van de gehele wijk.

In de omgeving van het winkelcentrum liggen diverse maatschappelijk en dienstverlenende instellingen. Met de renovatie, sloop en uitbreidingsplannen van deze voorzieningen ontstaat in combinatie met het nieuwe winkelcentrum een totaal nieuw centrum voor de wijk.

ontmoetingsplek voor de wijk

Aan de kant van de Donderbergweg is een “Plein voor de Donderberg”  gerealiseerd. Daar kunnen activiteiten worden gehouden die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid van de wijk. De Donderbergweg is omgevormd tot een laan die de woonbuurten zal verbinden met het centrum van de wijk. Het winkelcentrum en het omliggende gebied is een ontmoetingsplek geworden voor alle bewoners van de wijk.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • bouw- en procesmanagement
  • omgevingsvergunning
  • financiële ramingen in alle fases
  • STABU bestek en bestekstekeningen
  • bouwtechnische advisering tijdens de uitvoering
  • directievoering

Project

herontwikkeling winkelcentrum

Omvang nieuwbouw

7.250m2 BVO

Locatie

Roermond

Opdrachtgever

AJ Real Estate

Ontwerp

2010-2012

Realisatie

2013