Nieuwbouw voor Shurgard opslagunits

Utrecht

Relocatie naar De Wetering-zuid

In Utrecht is Shurgard genoodzaakt te verhuizen uit Oud Zuilen en is een nieuwe locatie gevonden op het bedrijventerrein De Wetering-Zuid, direct achter de Wall langs rijksweg A2. Deze locatie is goed bereikbaar voor de huidige klantenkring en voor nieuwe klanten uit de wijk Leidsche Rijn. De Wetering-zuid wordt een hoogwaardig bedrijventerrein waarin ook het ziekenhuis een plek krijgt. Zowel qua voor de stedenbouwkundige inpassing en de architectuur van de gebouwen, als voor de inrichting van de openbare ruimte zijn door de gemeente randvoorwaarden vastgelegd.

Bouwsysteem

Het zeer ver uitgewerkte bouwsysteem van Shurgard staat volledig ten dienste van een efficiënte bedrijfsvoering. Het benodigde programma voor de opslagunits is verdeeld over 3 bouwlagen. De shop is direct bij de entree van het terrein aan de Hertogswetering gelegen. Hier kunnen de huurders ook met hun code door het hek naar het achterterrein om via het centrale liftportaal naar hun opslagunit te bereiken.

Hoogwaardige uitstraling

Om binnen de randvoorwaarden te kunnen bouwen is het zeer uitgewerkte bouwsysteem voorzien van een gevel met een hoogwaardiger uitstraling dan doorgaans wordt toegepast. De gevel is uitgevoerd in de bedrijfskleuren: wit voor de gevelbeplating, donkergrijs voor de betonplint en rood als accentkleur voor de overheaddeuren en de shop met luifel. De rode deuren naar de opslagunits zijn het beeldmerk van Shurgard.

Om aan te sluiten bij de architectuur van de omliggende bebouwing zijn de gevels in opbouw en materialisatie veel gedetailleerder uitgevoerd. Het gebouw heeft een stevige basis in de vorm van de antracietgrijze betonnen plint. Daarboven is de witte beplating afwisselend in 2 verschillende profileringen toegepast binnen horizontale belijningen. Ook de logo’s van Shurgard worden op deze manier opgenomen in de architectuur van de gevel. De donkergrijze betonpanelen komen tevoorschijn bij uitsparingen in de witte beplating.

Glasstrook als vitrine

De gevel aan de Hertogswetering heeft op de begane grond en 1e verdieping een glasstrook om te voorkomen dat het gebouw een volledig dichte doos is. Hier is de corridor waar de units mee ontsloten worden langs de gevel gelegd en zijn de rode deuren van de units zichtbaar achter de puien. Ook in de kopgevel is een glasstrook toegepast als een soort vitrine en de shop met de rode luifel is het gezicht bij de entree van het terrein.

Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunningen
  • bestekstekeningen
  • investeringsramingen
  • architectonische begeleiding uitvoering

Project

Nieuwbouw opslagunits Utrecht

Omvang nieuwbouw

8.400m2 BVO

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Shurgard Nederland B.V.

Ontwerp

2017-2018

Realisatie

2019