Basisschool, dorpshuis en woningen

Tienhoven

kostenneutrale herontwikkeling

Ingeklemd tussen de lintbebouwing van Tienhoven en de voetbalvelden ligt de projectlocatie met uitzicht over de Bethune polder. De locatie is ingevuld met een verouderd dorpshuis met gymzaal De Veenkluit, een schoolgebouw waar alleen het noordelijke deel nog gebruikt wordt door De Klaroen, en een tussenliggend voormalig schoolplein. Om verdere achteruitgang te voorkomen en het dorp een impuls te geven, wordt een kostenneutrale herontwikkeling voorgesteld waarbij de dorpshuisfuncties op de plek van het leegstaande schoolgebouw worden gesitueerd en woningbouw ontwikkeld wordt ter plaatse van het huidige dorpshuis. In tussenliggende terrein wordt ingevuld als parkeerterrein voor woningen en school en dorpshuis.

inpassing in kleinschalige setting

In aansluiting bij het kleinschalige karakter van de bebouwing van Tienhoven, worden 2 vrijstaande woningen en 5 rijwoningen gerealiseerd. De vrijstaande woningen staan in lijn met de 2 bestaande woningen en worden ontsloten aan de straatzijde. Het rijtje woningen staat haaks op de lintbebouwing met de entrees aan het nieuwe parkeerterrein. Hierdoor blijft het doorzicht naar de polder aanwezig en blijft de bebouwingskorrel klein.

Voor de dorpshuisfuncties en de ruimtes voor de voetbalvereniging wordt nieuwbouw gerealiseerd op de contouren van het leegstaande schoolgebouw. Om het programma te kunnen huisvesten wordt de nieuwbouw deels met een verdieping uitgevoerd. De verdieping ligt terug ten opzichte van de begane grond, waardoor de massa-opbouw zich richting de woningen minder massief presenteert. De nieuwe bebouwing sluit qua beeldkwaliteit aan bij de gevarieerde bebouwing van woningen en bijgebouwen in de dorpsrand aan de Bethunepolder.

Duurzaam multifunctioneel centrum

De toekomstwaarde van het MFC wordt verder vergroot door de nieuwbouw duurzaam uit te voeren. Er wordt nieuw gebouwd op de bestaande fundering, en de nieuwbouw wordt voorzien van nieuwe installaties en gasloos uitgevoerd. Op het dak van sportzaal en kleedruimtes worden zonnepanelen geplaatst.

De opzet van de nieuwbouw is gericht op multifunctioneel gebruik van de dorpshuisruimtes en op interacties tussen school en dorpshuis. De entrees van de Veenkluit en De Klaroen zijn direct bereikbaar vanaf het parkeerterrein. De voetbalvereniging krijgt vanaf de velden een rechtstreekse toegang tot de kleedruimtes en de kantine. Inpandig is er een verbindingsgang tussen dorpshuis en school gemaakt, langs de sportzaal en de bibliotheek die voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar zijn.

  Scope van onze werkzaamheden

  • architectonisch en technisch ontwerp
  • omgevingsvergunning, beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoort woningen
  • coördinatie derden-adviseurs, w.o. constructies, brandveiligheid en installaties
  • investeringsramingen in alle fases
  • STABU bestekboeken bestektekeningen
  • esthetische begeleiding tijdens de uitvoering

  Project

  herontwikkeling en nieuwbouw

  Omvang nieuwbouw

  1.000m2 BVO

  Locatie

  Tienhoven

  Opdrachtgever

  Gemeente Stichtse Vecht

  Ontwerp

  2018-2019

  Realisatie

  start bouw 2020