Herontwikkeling Woonboulevard Oostplein

Roosendaal

Vestiging nieuwe woonformules

De verouderde staat van het winkelcomplex en gewenste vestiging van nieuwe woonformules aan het Oostplein zijn de aanleiding geweest voor eigenaar Retail Estates om het PDV-cluster aan het Oostplein te vergroten en te renoveren om het weer toekomstbestendig te maken.

uitstekende bereikbaarheid

Oostplein is een van de oudere retailclusters aan de Ruchpensebaan in Roosendaal. De bereikbaarheid is uitstekend en er is voldoende en gratis parkeren voor de deur. Het winkelgebouw is echter sterk gedateerd, kampt met leegstand en kent een introvert karakter. De omringende clusters zijn onderling versnipperd en er is weinig samenhang in het winkelgebied.

Aantrekkingskracht en verbinding

Bij de planvorming is ingezet op een versterking van de ruimtelijke samenhang tussen de winkelclusters Oostplein en GO-Stores 1 en 2, zodat de winkels kunnen profiteren van elkaars nabijheid en aantrekkingskracht. Het gebouw aan het Oostplein wordt uitgebreid richting GO-stores 2 waarbij de bestaande doorgang tussen de gebouwvolumes wordt verdicht. Het horecapaviljoen krijgt een nieuwe plek en is zichtbaar vanaf de openbare weg. De herinrichting van de afzonderlijke (parkeer)terreinen, met aandacht voor een veilige, heldere routing, versterkt de verbinding voor voetgangers met de andere clusters aan de Rucphensebaan.

Vitaler winkelgebied

Het stedenbouwkundig principe en de (visuele) oriëntatie en routing in het retailpark worden versterkt door het aanbrengen van duidelijke zichtlijnen, looplijnen en gebouwmarkeringen op strategische plekken. De dominante signing, kenmerkend voor PDV, wordt architectonisch geïntegreerd in het gevelbeeld. De heldere opzet, met een nieuwe architectonische luifel, hoge winkelpuien, moderne uitstraling, krachtige identiteit en maximale PDV-beleving zullen in deze opzet tot een vitaler winkelgebied met meer bezoekers leiden.

Scope van onze werkzaamheden

  • haalbaarheidsstudie en ruimtelijke visie
  • architectonisch en technisch ontwerp
  • investeringsramingen
  • omgevingsvergunning
  • bestekstekeningen en bestekboek

Project

Herontwikkeling PDV

Omvang 

11.500m2 BVO

Locatie

Oostplein, Roosendaal

Opdrachtgever

Retail Estates Nederland

Ontwerp

2017-2018

Realisatie

In voorbereiding